Bonus bez depozytu

Niniejsza umowa stanowi uzupełnienie Umowy użytkownika, którą można znaleźć w odpowiedniej sekcji tej witryny. Akceptując warunki Umowy z Użytkownikiem, Klient wyraża zgodę z niniejszą Umową na przyjęcie bonusu bez depozytu.

 1. Bonus bez depozytu zapewniany Klientowi przez Firmę nazywa się Bonusem Fenix ​​Start (zwanym dalej bonusem Fenix ​​Start lub Bonusem).
 2. Fenix ​​Start Bonus to bonus bez depozytu; możliwość jej uzyskania ma każdy nowy Klient Spółki. Premia Fenix ​​Start jest przyznawana w sekcji „Kredyt”.
 3. Kiedy Klient rejestruje Konto Handlowe, które można wykorzystać później, aby otrzymać Bonus, Klient zobowiązuje się podać dane swojego paszportu. Po przyznaniu Bonusu zabroniona jest zmiana danych określonych w polu „Full Name”.
 4. Bonus Fenix ​​Start nie jest dostępny dla już istniejących klientów.
 5. Niemożliwe jest wypłacenie bonusów z konta handlowego; jednakże zysk uzyskany w wyniku bonusów handlowych może zostać wypłacony, jeśli spełnione są warunki regulowane w niniejszej Umowie dotyczące przyjęcia bonusu bez depozytu.
 6. Klient rozumie, że Firma ma prawo ustalić i (lub) ograniczyć zysk dostępny do wypłaty do wielkości, która wynosi 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus. Kiedy ten limit wejdzie w życie, suma Bonusu jest automatycznie odpisywana, a transakcje są zamykane siłą, tak aby saldo całkowitych środków (kapitału własnego) wyniosło 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus.
 7. Klient zgadza się, że istnieją przypadki, w których Firma może poprosić o zasilenie konta prawdziwymi środkami. Jednocześnie Spółka pobiera dodatkowe 20% premii od tego depozytu.
 8. Dodatkowy bonus w wysokości 20%, opisany w paragrafie 7, reguluje Umowa w sprawie przyjęcia bonusu powitalnego opisana w odpowiedniej sekcji tej strony.
 9. Klient zgadza się, że zysk na Rachunkach Handlowych z Premią Fenix ​​Start zostanie równo podzielony pomiędzy rzeczywiste zdeponowane środki i zysk uzyskany z handlu Bonusem na rachunku handlowym Klienta. W takim przypadku część zysku, która jest proporcjonalna do wysokości zysku z Bonusu, może zostać czasowo zabroniona do wypłaty z Rachunku handlowego do czasu jego realizacji na zasadach określonych w paragrafie 12 niniejszej Umowy o przyjęciu bonus bez depozytu.
 10. Jeśli Klient dokona wypłaty (odpisu) ze swojego Konta transakcyjnego, zysk uzyskany z Fenix ​​Start Bonus zostanie potrącony z sumy wypłaty.
 11. Fenix ​​Start Bonus i stały zysk z Bonusu są zabronione do inwestowania na kontach PAMM; można go jednak używać do kopiowania transakcji, biorąc udział w programie kopiowania transakcji.
 12. Po dokonaniu transakcji KUP lub SPRZEDAJ, stały zysk z Bonusu może zostać wypłacony w łącznej kwocie równej X * 5 standardowych lotów za każde 100 USD zysku, gdzie X jest kwotą ustalonego zysku z Bonusu.

Na przykład: Fenix ​​Start Bonus wynosi 1000 USD, wypracowany zysk to 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus (200 USD). Tak więc X = 200 i aby otrzymać pełną wypłatę zysków, musisz dokonać transakcji, takich jak KUP lub SPRZEDAJ, w sumie 10 standardowych lotów.

Minimalna kwota zysku do wypłaty to 50 USD, pod warunkiem dokonania transakcji co najmniej 2 standardowych lotów i osiągnięcia w zakresie ograniczenia zysków do 20% Bonusu Fenix ​​Start. Jeśli na koncie zdeponowane są inne rodzaje Bonusów (regulowane przez Umowy dotyczące przyjmowania bonusów opisane w odpowiednich sekcjach tej witryny), wówczas łączne środki z bonusów są traktowane łącznie. Aby wypłacić środki uzyskane w wyniku korzystania z Fenix ​​Start Bonus z Konta handlowego, należy wysłać żądanie na adres email compliancem@fenix-funds.prow przypadku osiągnięcia wymaganej liczby partii. Bonus do wypłaty powinien znajdować się na koncie w momencie, gdy menedżer rozpatrzy taką prośbę. Firma ma prawo odrzucić wniosek o wypłatę środków bonusowych bez podania przyczyny. Możliwe jest wypłacenie tylko pełnej kwoty bonusu – nie ma możliwości częściowego wycofania bonusów.

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o usługach firmy poprzez kontakty wskazane podczas rejestracji konta bonusowego.
 2. Ryzyko związane z otrzymaniem premii

Czasami, gdy zachodzi potrzeba ochrony depozytu Klienta przed niepotrzebnym ryzykiem, Bonus może zostać anulowany. W większości przypadków, gdy stosuje się ten punkt, Spółka gwarantuje przyznanie premii na konto klienta w kwocie stanowiącej sumę depozytu.

 1. Klient rozumie, że gdy poziom środków bieżących (kapitału własnego) spadnie na koncie poniżej Bonusu na rachunku, tj. Gdy osiągnie punkt bieżących strat, które przekraczają rzeczywiste środki klienta na rachunku handlowym, wówczas wszystkie sumy będą być obliczane jako pełne środki bonusowe, jeśli na koncie nie ma żadnych kolejnych depozytów.

Jeśli Klient wpłaci środki, środki na koncie są obliczane i dzielone między bonusy i rzeczywiste środki Klienta proporcjonalnie do sumy depozytu i wartości środków bonusowych w momencie wpłaty.

 1. Warunki promocji bonusowej można zmienić lub uzupełnić bez uprzedniego powiadomienia Klienta przez Firmę.
 2. Język angielski jest uważany za główny język Umowy. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszej Umowy a jej tłumaczeniem priorytetem jest wersja angielska.